Sfinx

De sfinx

De sfinx was een mythologisch dier. Er waren verschillende variaties van de sfinx. Zo was de Griekse sfinx half vrouw (hoofd), half adelaar (lichaam), maar kwam in Egypte de combinatie half man (hoofd), half leeuw (lichaam) het meest voor, al kwamen er ook sfinxen voor, die een ramskop hadden of met de kop van een valk. In de dodentempel van Amenhotep III had hij de staart van een krokodil.

De sfinx was een symbool van de koninklijke macht en werd als zodanig afgebeeld met de Nemes-hoofdtooi. Hij werd vereenzelvigd met Horus, de farao, en de zon zelf. Andere sfinxen waren verbonden met de goden Amon en Chnoem.

De grote sfinx van Gizeh, als beeld van de farao Chephren of Chafra, 4de dynastie) werd beschouwd als beeld van Horemachet wat Horus in de Horizon betekend.
Aan de voeten van de sfinx ontving de farao de zegen van de zonnegod (zie onderstaande foto).

Het woord sfinx is mogelijke een verbastering van het Griekse woord
sesjep anch, wat levend beeld betekend.