De das

Beschrijving

Das
De das is een landroofdier, behorend tot de familie der marterachtigen. De das verblijft overdag in een netwerk van ondergrondse tunnels, een burcht genaamd. Burchten worden van generatie op generatie gebruikt en kunnen eeuwenoud worden. De das is een nachtdier en schuifelt met zijn neus aan de grond in zijn territorium rond, op zoek naar langzaam bewegende prooien en plantaardig voedsel. De das is daarmee een opportunistische alleseter en geen typisch roofdier omdat hij niet actief op prooien jaagt.

De das is duidelijk herkenbaar door zijn opvallende vachttekening: de dekharen op de rug zijn wit aan de basis, gevolgd door een zwarte band en wit aan de punt. Op de kop lopen twee brede zwarte strepen, van de snuit via de ogen naar de oren en het achterhoofd. De das is aangepast aan het leven in de gangen van de burcht. Hij heeft een wigvormig lichaam, met een vrij kleine kop en een lange snuit.

Voedsel

Dassen eten voornamelijk regenwormen, insecten en plantaardig voedsel als vruchten, knollen, graan,

klaver en gras.  Maar. Tot hun dieet behoren ook slakken, kikkers en kleine zoogdieren.

Burchten

De das woont op stand. De oudste woningen in ons land zijn niet door mensen maar door dassen gebouwd. Een burcht is een ondergronds dierenverblijf met meerdere ingangen, die door de das wordt gegraven en gaan daar wonen. Soms zijn ze honderden jaren  zijn in de weer om hun woning onder de  grond te vergroten of te repareren.

Ze worden over het algemeen gegraven in struiken, heggen en houtwallen. De burcht heeft drie tot tien ingangen, die tien tot twintig meter van elkaar verwijderd liggen. Bij uitzondering kunnen de ingangen zelfs honderd meter van elkaar af liggen. Voor de ingangen liggen hopen aarde en oud nestmateriaal. Vossen willen nog wel eens de burcht van een ander dier in gebruik nemen, waarbij de oorspronkelijke bewoner wordt verjaagd.

Verspreiding en leefgebied

De das komt voornamelijk voor in glooiend landschap, bestaande uit loofbossen, afgewisseld met grasvelden. Ze kunnen zelfs in grote tuinen worden aangetroffen (bijvoorbeeld in Engeland). In bergen komen ze voor tot de boomgrens.

De das in Nederland

Omvangrijke burchten zijn de geheimzinnigste stukken in onze natuurgebieden.

De drie grootste populaties bevinden zich op de Veluwe, Zuid-Limburg en de Maasvalle. Ook in Friesland, het Rijk van Nijmegen, in de Achterhoek en in Branbant wonen dassen

Bedreiging en bescherming in Nederland

De das staat niet meer op de Nederlandse Rode lijst voor bedreigde zoogdieren. De soort is dus niet meer bedreigd. In het verleden was dat wel het geval, maar de situatie is verbeterd. Wel geniet het dier in Nederland nog de grootst mogelijke bescherming in de Flora- en Faunawet.

De das in fabels

Er worden veel verhalen verteld waarin de dieren een mensengedaante aannemen. Er is een sprookjesboek geschreven waarin de das de hoofdrol speelt.

Ergens in de wereld van de regenboog, in wereld tussen dag en nacht, daar wonen de dassen. Aan de noordkant van het ven; ligt het graafschap van de dassen. Recht tegenover het Magische Egelrijk. Achter een grote heuvel staat het zandkasteel van graaf Das. En de gravin, die houdt het daar altijd piekfijn en schoon. Graaf Das is een beroemde architect. Hij is de trotse eigenaar van die enorme eeuwenoude burcht.

De graaf en de gravin hebben twee kinderen: een zoon, Lohengrin en hun dochter Grisgris. De kinderen hebben het mooiste speelgoed dat er op de wereld te koop is, maar ze mogen er bijna nooit mee spelen.

Wil je weten waarom de kinderen bijna nooit mogen spelen, lees het allemaal in het kinderboek: Het geheim van de gravin.