Apofis

Apofis, de demon van de nacht

Deze enorme slang belichaamde in de Egyptische religie de chaos, Hij was de grootste vijand van Ra tijdens zijn nachtelijke reis door de onderwereld. Men geloofde dat hij in de oer-wateren woonde al sinds het ontstaan van de tijden, waar hij elke avond de zonne-bark zou aanvallen als die de onderwereld binnenging en in de ochtend als hij eruit voer, in die hoedanigheid was hij het symbool van de donkere machten. Als Apofis daar in zou slagen kwam de zon niet meer op en dan zou de wereld levenloos worden. Gelukkig beschermde Seth de zonnegod en verjoeg het monster. Het bloed van de gewonde demon kleurde de hemel rood als bewijs van de overwinning van Aton.

Apofis werd afgebeeld als een grote, kronkelende slang. Het kronkelen zou benadrukken dat de slang zeer groot was. Verschillende soorten slangen hebben model gestaan voor deze god. Altijd was Apofis vechtend afgebeeld, met meerdere messen in zijn lijf.

De slang werd niet als god vereerd, maar werd wel afgebeeld in tempels, waar hij bestreden werd door verschillende goden. De god had een eigen boek, het “boek van Apofis”, waarin verschillende magische spreuken stonden die Apofis konden vernietigen.

Ook in het Boek der doden stond een spreuk ter bestrijding van deze god.

In de late tijd werden spreuken in tempels opgenoemd om de wereld (Egypte) te beschermen.