Home  ⁄  Niet gecategoriseerd  ⁄  Amenhotep III
   ⁄   

Amenhotep III

Amenhotep III

Meer dan 3400 jaar geleden werd in een koninglijkpaleis langs de Nijl de eerste zoon geboren van de tienerprins Thoethmosis en Moetemwia. Hij werd Amenhotep genoemd, Amon is tevreden, naar zijn grootvader de regerende koning Amenhotep II, zijn grootmoeder was Tiaa.

Op twaalfjarige leeftijd werd Amenhotep III de negende koning van een koninkrijk dat al 1600 jaar oud was en door zijn voorgangers van de 18de dynastie tot een uitgebreid imperium was gemaakt. Dankzij de voorzichtige politiek van zijn vader was het ook een vreedzaam rijk. Na zijn kroning trouwde hij met een jong meisje Teje, zij was de dochter van provinciale ambtenaar Joeja en en zijn vrouw Toeja. Er zijn ten minste vijf dochters van hen bekend en twee zonen, waarvan de oudste zoon op tienerleeftijd overleed en hun tweede zoon troonopvolger werd; die later bekend werd onder de naam Achnaton. Hij is de grootvader van Toetanchamon.

Hij regeerde ruim 35 jaar en dat is een van de best gedocumenteerde periode uit het Nieuwe Rijk. De Egyptische macht bereikte een hoogtepunt tijdens zijn regering. In het twaalfde jaar van zijn regering stond hij militair zeer sterk na zijn veldtocht en overwinning beheerste hij Nubie volledig, in het Midden-Oosten bleef de vrede gehandhaaft. De invloed van Egypte reikte ver, zijn naam wordt gevonden van Griekenland, Anatolie en van Babylon tot Jemen. De Assyriers, de Babyloniers en de Hettieten vormden geen bedreidging voor zijn macht. Amenhotep onderhield goede betrekkingen met Mitanni en de Aziatische vazalstaten. Zijn regering was voornamelijk een tijd van vrede en voorspoed. Rijkdommen niet langer nodig voor militaire veldtochten werden ingezet als grenswachten en bewakingstroepen van handelsroutes en mijngebiedenen werden gebruikt voor bouwprojecten. Het was een gouden tijd voor de kunst en architectuur.

In de binnenlandse politiek werden de priesters van Amon-Re in Thebe steeds machtiger en veeleisender. Ondanks de welvaart werd het steeds moeilijker de almaar groeiende tempelbureaucratie tevreden te stellen. Amenhotep probeerde daar wat tegenwicht tegen te scheppen door de priesters van Heliopolis en de Apis-cultus uit Memphis, wat meer te begunstigen.

In 2006 is er gesuggereerd dat er vóór zijn 20e regeringsjaar in Egypte een epidemie (gedacht wordt aan de pest) heeft plaatsgevonden. Er is daarvoor een aantal aanwijzingen. Zo is uit de meeste jaren van zijn bewind vrij uitgebreide documentatie bewaard, die echter plotseling een aantal jaren afbreekt. Na zijn twintigste jaar schenkt de koning opeens grote aandacht aan de godin Sekhmet. Zij is de godin van onheil en verwoesting waar voordien weinig aandacht aan geschonken werd.

Amenhotep III

Nog geen reacties

Laat een reactie achter