18de Dynastie

De farao’s van de 18de Dynastie: 1550 – 1292 voor Christus

Deze dynastie is waarschijnlijk de bekendste van het oude Egypte en bracht een aantal van de machtigste farao’s voort. De bekendste farao is waarschijnlijk Toetanchamon, zijn graf werd in 1922 ontdekt door Howard Carter. Deze was vollig gespaard gebleven van grafrovers.

Ahmose en haar dochter Hatsjepsoet regeerde tijdens deze periode en zijn vrouwen die tot farao werden gekroond.

Amenhotep IV veranderde de regloofscultus tijdens zijn heerschappij en verhief de Aton zelfs tot de enige godheid samen met zijn vrouw Nefertiti. Als koning had hij ook zijn naam veranderd om duidelijk te maken dat hij ‘aangenaam was aan Aton (Achnaton)’

De periode waarin deze dynastie regeerde wordt samen met de regeerperioden van de negentiende en twintigste dynastie het Nieuwe Rijk genoemd.

Ahmose I
Amenhotep I
Thoetmosis I
Thoetmosis II
Hatsjebsoet
Amenhotep III
Amenhotep IV // Achnaton
Semenchkare
Toetanchamon
Eje II
Horremheb